Aanbod

Aanbod

Painting by Artist Angus McEwan

Dynamische Oordeelsvorming

Samen met mensen in organisaties zoek ik naar hoe ruimte gecreëerd kan worden om te kunnen leren. Ik ben opgeleid als trainer in de Dynamische Oordeelsvorming. Dit model ondersteunt mensen in vinden van de een waarachtige oplossingsrichting voor hun vraag. Dynamisch Oordeelsvorming kan bijvoorbeeld worden ingezet bij besluitvorming, individuele vraagstukken, als management-tool en bij conflicthantering.

Een goed gesprek

De eenzaamheid van mens-zijn in het dagelijks leven en in leiderschap is mij niet vreemd; ik heb het leren uit te houden. Mij is het meestal gelukt door verbinding te zoeken. Verbinding met mijn hart, en door ontmoeting met anderen. Door in de spiegel te kijken die anderen mij voor houden, krijg ik verbinding met mijn hele verhaal, mijn drijfveren, schaduw en rijkdom. Het is mijn inzet om van een gesprek een ontmoeting te maken.

Bij (individuele) coaching kijk ik samen naar de thema’s in het leven, maak verbinding met het systeem van herkomst. Ik werk graag met metaforen, met beelden vanuit natuur, kunst, de bijbel, de Marabaratha en films.

Organisatieadvies en Interimwerk

In moeilijke of complexe situaties in (werk)relaties, teams en organisaties breng ik de verbinding terug. Mijn interventies zorgen ervoor dat mensen weer contact krijgen met hun drijfveren. Soms leidt dat tot keuzes buiten de organisatie waar ze op dat moment voor werken, soms leidt dat tot vernieuwing en verandering in teams. Daarbij werk ik op alle niveaus in een organisatie om het effect van verandering te bestendigen.

Ik houd ervan om vragen te ontvangen waarbij de oplossing nog niet in zicht is. Ik ben beschikbaar voor interim werk op bestuurs- directie- en managementposities. Ik ben een pioneer, een opruimer. Zonder harde hand, met een koel, helder hoofd en een warm hart ben ik in staat om organisaties naar een volgende fase te helpen.

Vanuit mijn ruime ervaring als bestuurder, toezichthouder en manager en ooit begonnen als straathoekwerker, kan ik aansluiten bij alle posities in een organisatie.

In mijn organisatie-coaching telt het “hele verhaal”. Ik geloof niet dat een team goede strategische keuzes kan maken, als de onderlinge samenwerking overschaduwd wordt door onbespreekbare zaken of geheimen.

Organisaties zouden liefde als brandstof moeten hebben. Mijn ervaring is dat protocollen, regels en productieafspraken een doel op zichzelf worden, losgezongen van de levende werkelijkheid.

Professionals in onderwijs, zorg en welzijn staan onder(regel)druk. Vaak gaat daardoor inspiratie en verbinding met hun vak verloren.  Ze hebben hun vak gekozen vanuit hun hart, hun passie.

Trainingen

Maarten, mijn man, en ik (lees hier meer over ons) verzorgen beide trainingen, we werken graag samen maar ontwikkelen ook ieder onze eigen trainingen.

Ik ontwerp trainingen op maat. Daarbij kan het gaan over een breed scala aan onderwerpen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over het herstellen van de afspraken cultuur, waardoor het vertrouwen in de organisatie toeneemt. Samen met teams kan ik bijvoorbeeld intervisie ondersteunen, zodanig dat teams het in een volgende fase zelf kunnen. Een training kan ook gaan over het terugvinden van liefde voor je vak. Uitgangspunt van mijn training en advies is natuurlijk altijd: aansluiten bij de vraag van de organisatie, het team of individu. Meestal is het noodzakelijk om te starten met de verheldering van de oorspronkelijke vraag om zo te komen tot de juiste training, begeleiding of ondersteuning.

Mediation

Eind 2020 hoop ik mijn opleiding tot professionele mediator, welke ik volg bij de school voor mediation, af te ronden.
Tot die tijd ben ik wel beschikbaar als coach bij vastgelopen situaties, waarbij ik de principes van mediation, dat wil zeggen absolute onafhankelijkheid van partijen, hanteer. Wanneer ik mijn opleiding heb afgerond zal ik mij laten registreren als mediator bij mfnregister.nl

Kwaliteit

Hoe richt je processen in organisaties in zodat medewerkers zich geïnspireerd en verantwoordelijk voelen voor kwaliteit? Hoe verleen je binnen een organisatie betekenis aan kwaliteit? Hoe kom je tot gedragen besluiten?
Ik adviseer en coach graag teams over kwaliteitsprocessen vanuit een mensperspectief, om zo te voorkomen dat warme ervaarbare kwaliteit van zorg en dienstverlening “verdingd”. Mijn ervaring als lead auditor komt mij daarbij goed van pas.